این فایل تحت اکسل امکان ثبت ساعت کارکرد معلمان یا مربیان شما در طول سال و برای هر ماه جداگانه را دارد ! می توانید برای هر فرد برنامه کارکرد ماهانه را مشخص کرده و در پایان گزارش کارکرد هر فرد را گرفته و میزان کسر کار یا اضافه کار ( ساعتی ) وی را مشاهده کنید !
از این فایل می توانید برای مدرسه های کوچک یا آموزشگاه های علمی و سایر مراکز مرتبط استفاده کنید !
منبع : مرکز دانلود کاربردی اکسل |برنامه ثبت ساعت کارکرد معلمان و مربیان مدرسه ، گزارش سالانه
برچسب ها : کارکرد ,توانید برای ,کارکرد معلمان ,ساعت کارکرد ,ساعت کارکرد معلمان